• Odpisz 1% podatku na rzecz naszej fundacji!
    KRS: 0000028246
  • Darowizny na Cele Statutowe:
    41 9537 0000 2103 0018 6690 0003

Pamiętaj o nas!


Odpisz na rzecz
naszej Fundacji 1% podatkuProgram ułatwiający wypełnienie
PIT-a 2018 znajdziesz tutaj

 

                                                           Otłoczyn, dnia 19 grudnia 2017 r.

Ozn. Spr. Dowóz 2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informujemy, że w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Świadczenie usługi transportu drogowego w zakresie przewozu osób dla Warsztatu Terapii Zajęciowej „Karczemka” w Otłoczynie w 2018 r.” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty (art. 92, ust. 1 Prawo Zamówień Publicznych) po uprzednim wezwaniu Oferenta do złożenia brakujących  załączników w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania w celu wykazania prawa do reprezentowania podmiotu składającego ofertę -  podstawa prawna art. 26, ust. 3/3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 z poz. 1579) zwaną dalej ustawą.

Wybrano ofertę firmy: Firma STHU Szymon Stasiulewicz, ul. Bema 93b, 87-720 Ciechocinek,

Uzasadnieniem wyboru oferty jest najniższa cena, kryterium wieku aut oraz czas podstawienia samochodu zastępczego zaoferowane przez w/w Oferenta .

W/w oferta spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Używamy ciasteczek by surfowanie po stronie było jak najwygodniejsze. Kontynuacja przeglądania oznacza zgodę na zapis tych plików na dysku. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information