• Odpisz 1% podatku na rzecz naszej fundacji!
    KRS: 0000028246
  • Darowizny na Cele Statutowe:
    41 9537 0000 2103 0018 6690 0003

Pamiętaj o nas!


Odpisz na rzecz
naszej Fundacji 1% podatkuProgram ułatwiający wypełnienie
PIT-a 2018 znajdziesz tutaj

 

 

                                                                                                                      Otłoczyn, dnia 22 grudnia 2016 r.

Ozn. Spr. ŚWIADCZENIE USŁUGI TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB”

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Informujemy, że w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego  na zadanie „Świadczenie usługi transportu drogowego w zakresie przewozu osób” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty (art. 92, ust. 2 Prawo Zamówień Publicznych) po uprzednim wezwaniu Oferenta do złożenia brakujących  załączników w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania w celu wykazania prawa do reprezentowania podmiotu składającego ofertę -  podstawa prawna art. 26, ust. 3/3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 z poz. 2164 ze zm.) zwaną dalej ustawą.

Wybrano ofertę firmy „EXPRES-BUS” Przewozy osobowo-towarowe Wacław Stasiulewicz, Wołuszewo 3, 87 – 720 Ciechocinek.

Uzasadnieniem wyboru oferty jest najniższa cena oraz kryterium wieku aut zaoferowane przez w/w Oferenta.

W/w oferta spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Jednocześnie informujemy, że działając na podstawie art. 93, ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zamawiający unieważnia postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego  na zadanie „ŚWIADCZENIE USŁUGI TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB”, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Używamy ciasteczek by surfowanie po stronie było jak najwygodniejsze. Kontynuacja przeglądania oznacza zgodę na zapis tych plików na dysku. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information